Styret

Styret i NiK er demokratisk valgt på foreningens årsmøte og skal arbeide for foreningens formål. De styrer foreningens aktiviteter, som inkluderer arrangement av treff for medlemmene, og forvalter økonomien i henhold til vedtatt budsjett. 

Åsne Alstad Hanto

Styreleder

Kortvokst med akondroplasi født i 1993 og bor i Oslo. Jobber som prosjektleder i Kirkens Nødhjelp. Vært medlem i NiK siden hun var barn.

Hanna Eline Jørgensen

Nestleder

Kortvokst med Spondyloepimetafysial dysplasi – Strudwick type, født i 1998 og studerer bachelor i HR, organisasjonspsykologi og ledelse. Jobber ved siden av som HR-assistent i Kirkens Bymisjon.

Heidi Elisabeth Meyer Iversen

Kasserer

Mor til kortvokst sønn f. 2009 med akondroplasi. Utdannet logoped, men er nå ufør. Bor i Larvik. 

Øystein Vindenes

Sekretær

Far til kortvokst datter f. 2013 med akondroplasi. Jobber som BIM systemrådgiver hos Norconsult i Bergen med fokus på bruk av AI, maskinlæring og annen datateknikker. 

Liv Hagebakken

Styremedlem

Født 1974, bor i Oslo, har to barn, hvor en er født i 2009 med akondroplasi. Jobber som lederassistent i Schibsted. Medlem i NiK siden 2010.

Geir Atle Apeland

Styremedlem

Er kortvokst med akondroplasi, født i 1999 og jobber som maskinfører. Bor i Bryne på Jæren og vært medlem i NiK siden han var barn.

Floor De Jongh Bekkali

Styremedlem

Født i 1971, gift og mamma til 2 barn hvor en av de er født i 2009 med akondroplasi. Bor utenfor Oslo, jobber som avdelingsleder og vært medlem i NiK siden datteren ble født. Er likepersonsleder.

Fillip Endré Eriksson

Styremedlem

Er kortvokst med akondroplasi og er lærling i helse- og oppvekstfag. Jobber i en stor barnehage inne i Lommedalen. Bor hjemme hos mor og far.

Valgkomité

Valgkomiteen i Norsk Interesseforening for Kortvokste har som oppgave å sikre at foreningen ledes av kvalifiserte og engasjerte personer. Vår rolle er å finne, vurdere og nominere kandidater til de ulike vervene i foreningen.

Alexander Karlsen El Younoussi

Leder

Kortvokst med akondroplasi.

Sigrid Thori Kroken

Medlem

Mor til Trygve (13 år) med Spondyloepimetafysial dysplasi, Joint Laxity, Type 2.

Kine Sørlie

Medlem

Kortvokst med akondroplasi.

Eldbjørg Jansen

Vara

Mor til Markus (12 år) med akondroplasi.