Likepersoner

Likepersoner i NiK er personer som selv er kortvokste, eller som er pårørende til en kortvokst person. De bor i forskjellige deler av landet, og kan gi støtte og hjelp til andre i en lignende situasjon. 

  • NiKs likepersoner er vanlige medlemmer, som til sammen har et bredt erfaringsgrunnlag
  • De er ikke profesjonelle, men er pålagt taushetsplikt om hva de eventuelt får vite om andre medlemmers personlige forhold.
  • Sentralt i likepersonsarbeidet er erfaringsutveksling og å vise omsorg for hverandre.
  • Målet med likepersonsarbeidet er at det skal være støtte og veiledning til andre i samme situasjon.
  • Alle likepersoner i NiK har gjennomført kurs i likepersonsarbeid

Nordland

Lise Kolstad Martinsen
Mor til kortvokst sønn f. 2013
971 48 489
E-post: lisemk@hotmail.com

Trøndelag

Kine Sørli
Kortvokst f. 1986
924 99 641
E-post: kine.sorli@ntnu.no

Oslo

Sigrid Kroken
Mor til kortvokst sønn f. 2014
473 40 344
E-post: s.thori.kroken@gmail.com

Akershus

Floor de Jongh Bekkali
Mor til kortvokst jente f. 2009
470 50 820
E-post: floordejongh@yahoo.com

Vestfold

Peggy Rognan
Kortvokst f. 1959
942 33 988
E-post: bprognan@gmail.com

Agder

Bjørnar Jansen
Far til kortvokst sønn f. 2011
906 11 640
E-post: bjornar.jansen@gmail.com

Vestlandet

Didrik Grevskott
Kortvokst f. 1991
920 84 414
E-post: didrik.grevskott@gmail.com

Rogaland

Astrid Solås
Kortvokst f. 1964
908 30 461
E-post: astrisolas@yahoo.no
______________________________________

Stian Helgeland
Kortvokst f. 1986
971 61 078
E-post: stian.i.helgeland@gmail.com