Medlemskap i NiK

Medlemskap i NiK kan tegnes av personer med diagnose, eller av personer som er nærstående til en med diagnose. Som nærstående regnes ektefelle/samboer, foreldre/foresatte, barn og søsken til den med diagnose. Støttemedlemskap kan tegnes av andre med medisinsk og/eller sosial interesse for gruppa.

Medlemskontingenten er kr 350 pr år for hovedmedlemmer, kr 200 pr år for medlemskap (samme husstand som hovedmedlem), kr 50 pr år for skoleelever/barn under 16 år, og kr 350 for støttemedlemmer.

For familier er det vanligste at den ene av foreldrene er hovedmedlem mens den andre er medlem og at barn meldes inn som skoleelever. Vi gjør også oppmerksom på at dersom man skal delta på arrangementer i regi av NiK, må man være medlemmer av foreningen.

For deg som er medlem, og har behov for å melde adresseendring eller endre typen medlemskap, kan du også gjøre dette her.