Vosoritide - medikament for akondroplasi

Vosoritide er et legemiddel beregnet for behandling av barn med akondroplasi. Vosoritide er tatt i bruk i flere land og har i studier vist økt høydevekst hos barn 2 år og eldre med akondroplasi. Norge har sagt nei til at medikamentet skal dekkes av det offentlige.

Tre år etter at medisinen Vosoritide kom, og lenge etter at den er tatt i bruk for barn i andre land, har Beslutningsforum sagt nei til at medisinen dekkes gjennom det offentlige i Norge. Å se et potensielt viktig legemiddel bli avvist på grunn av økonomiske hensyn er frustrerende. Kortvokste barn og deres familier fortjener støtte og muligheten til å få tilgang til behandlinger som kan forbedre livskvaliteten!

 

Nå jobber Norsk Interesseforening for Kortvokste for at helsemyndighetenes nye forhandling om pris vil ende med et ja. Det er viktig at barna får hjelp så tidlig som mulig, for medisinen virker kun i barnas vekstfase.

 

Ønsker du å lese mer om dette, så klikk på linkene under: 

Nye metoder - beslutning foreligger. 

TRS - Medikamentstudier for barn med akondroplasi

0
Feed