UNiK

UNiK startet opp fordi tilbudet for ungdommen var så godt som fraværende i NiK. Flere ungdommer tok saken i egne hender og fikk da etablert gruppen UNiK. Målet er å skape et miljø for ungdommen, slik at vi kan dra nytte av hverandre i ulike sammenhenger. Det er først og fremst det sosiale som er i fokus, noe som har stor plass på UNiK-treffene.

Til nå har det blant annet blitt arrangert treff på Haraldvangen, Hønefoss, Geilo, og nye steder vil det bli. På treffene tar vi også opp faglige saker som angår oss ungdommer. Det kan være alt fra utdanning og bil til saker på det mer personlige nivået. Det blir årlig arrangert UNiK-treff, samt aktiviteter på sommertreffet hvor også 15 åringene kan delta for å få en smakebit på hva UNiK innebærer. 

UNiK er også medlem av Unge Funksjonshemmede, der vi har mulighet til påvirke politiske saker som angår ungdommen. Her deltar vi på generalforsamling og på møter for å fremme og opplyse om kortvokste sine utfordringer. Dette er en flott mulighet til å være med på å skape forandring.

Føler du deg for gammel til å være med de unge, og for ung til å være med de gamle join oss da vel!

Kontakt oss