Om NiK

"Ikke minst når det gjelder"

Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK), også kjent som Little People of Norway, ble stiftet i 1983. Foreningen har i dag rundt 400 medlemmer og arbeider for å forbedre levevilkårene for kortvokste både sosialt og økonomisk. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes én gang i året i forbindelse med en større medlemssamling. Gjennom året ledes foreningen av et styre bestående av åtte personer.

NiK er opptatt av å skape arenaer der medlemmene kan møtes og dele erfaringer, både med hverandre og med fagpersoner. Dette er viktig, da det å leve med en sjelden diagnose kan påvirke livssituasjoner på mange ulike områder, både for personen og deres pårørende. En annen sentral del av foreningens arbeid er å fremme forskning og utvikling av bedre behandlings- og oppfølgingstilbud for personer med kortvoksthet. NiK engasjerer seg også i interessepolitisk og har spilt en viktig rolle i flere politiske saker.

De siste årene har foreningen også fokusert på å synliggjøre problemstillinger knyttet til kortvoksthet gjennom ulike media, dette kan du se her