Digitalisering av ledsagerbevis

Fra 01.01.24 kunne kommuner ta i bruk digitalt ledsagerbevis. Brukerne trenger ikke lengre lete etter et utdatert papirbevis. Siden lanseringen har 22 kommuner med over 655 000 innbyggere allerede tatt i bruk den digitale løsningen. Det digitale beviset blir tilgjengelig via mobil og nett.

Ledsagerbevis kan gis til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å delta i samfunnet. Ordningen har som formål å senke terskelen for deltakelse på kultur- og fritidstilbud. Tidligere har ledsagerbeviset vært et fysisk kort, og utstedelsen har ofte involvert manuelle operasjoner i mange kommuner. Innføringen av digitalt ledsagerbevis forventes å ha store positive virkninger for de som trenger ledsager, samt gi flere fordeler for kommunene som administrerer ordningen.

 

Her kan du se om din kommune har digitalisert ledsagerbevisordningen.

0
Feed