Styrearbeidet gjennom året Skriv ut
Skrevet av Anders Kristoffersen   
søndag 04. september 2016 14:28

For å gi medlemmene et inntrykk av hva styrearbeidet går ut på, har vi nå publisert årshjulet som vi arbeider etter. Vi har også publisert et eksempel på en møteinnkalling med møteagenda, en liste over eventueltsaker, og et program for møtet. De viktigste styreoppgavene er å skaffe penger, rapportere fra bruk av pengene, samt planlegge og gjennomføre årstreff for medlemmene.

Styret vil også minne om at det er mulig for alle medlemmene å delta på et styremøte som observatør.

 

Styret